Sign In

III Kauno fortas

Seniavos k.
III Kauno fortas – Kauno tvirtovės dalis Seniavoje (Kauno rajono sav., Garliavos apylinkių sen., Seniavos k.). Projekto autoriai carinės Rusijos gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas, statybos darbų rangovas 1882–1887 metais karo inžinierius, atsargos papulkininkis N. Ševcovas, statyboms vadovavo Antanas Daugirdas. Fortas pastatytas per 1883-1889 m., kelis kartus modernizuotas XIX a. paskutiniame dešimtmetyje – XX a. pirmame dešimtmetyje (1892-1893, 1900-1901, 1908 m.). 1882-1915 m. statyta tvirtovė turėjo užtikrinti Rusijos imperijos vakarinės sienos gynybą. III fortas – Kauno tvirtovės pirmojo gynybinio žiedo įtvirtinimas, statytas pirmajame tvirtovės skyriuje vykdant pirmąjį Kauno tvirtovės statybų etapą. Pirmieji trys fortai atitinka pavyzdinį to meto rusų forto planą, jų statyba ir modernizacija buvo vykdoma pagal analogiškus projektus. Pirmojo pasaulinio karo metais III fortas iš labiausiai apšaudytų Kauno tvirtovės fortų nukentėjo mažiausiai. Jame dar galima aptikti originalių įrangos detalių: laiptų, turėklų, langų rėmų, kt. Fortas išsidėstęs Sąnašos upelio slėnio pietinio šlaito viršutinėje terasoje. Fortas išlaikęs išraiškingas reljefo formas. Pats fortas – simetrinės struktūros, penkiakampės formos, orientuotas į pietus. Forto statiniai kazematuoti, užnugaryje įrengtos kareivinės. Suformuoti atskiri pylimai artilerijos (centrinėje dalyje) ir pėstininkų pozicijoms su aikštelėmis lengvosioms prieššturminėms patrankoms (forto priekinėje dalyje). Perimetrą juosia gynybinis griovys, kuriam apsaugoti įrengti užnugario kaponieriai, išlikusi nepakitusi esplanada. Forto apsaugai įrengta kontreskarpinė skliautinės konstrukcijos raudono mūro siena. Kazematų fasadai sumūryti iš raudonų plytų ir papuošti carinei Rusijai būdingais dekoro elementais. Modernizuojant fortą, kai kurie kazematai ar jų fragmentai sustiprinti betonu. Forto teritorijoje šikšnosparniams apsaugoti įsteigtas Naujosios Fredos teriologinis draustinis. Fortą prižiūri ir tvarko Kauno tvirtovės parkas, kurio tikslas organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą.

Categories

Features

Location