Sign In

Bilionių piliakalnis

Bilioniai
Bilionių piliakalnis (Švedkalnis, Šventkalnis) yra Šilalės raj., netoli Laukuvos miestelio, Bilionių kaime. Tai viena iš spėjamų Pilėnų lokalizacijos vietų. Piliakalnis įrengtas atskiroje didelėje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga ŠV-PR kryptimi, 57×37 m dydžio. Ji buvo apjuosta net 5 įtvirtinimų linijomis, iš kurių išliko nežymios liekanos. Aikštelė šlaitai žemiau aikštelės pastatinti, leidžiasi į terasą. ŠV šlaite, 3 m žemiau šios terasos yra antra terasa (XX a. pradžioje dar buvo matoma ir kituose šlaituose), 3 m žemiau jos – trečia terasa. Jos 3 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į griovį, už kurio supiltas pylimas. Šlaitai statūs, 20-25 m aukščio. Piliakalnis labai apardytas ariant. Šalia pagrindinio piliakalnio vakarų pusėje esančioje kalvoje pastebimos formavimo žymės. Pietinėje papėdėje, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia. Bilionių piliakalnis gali būti dar viena spėjama garsiųjų Pilėnų lokalizacijos vieta. Bilionys vietinių žmonių kartais vadinami Pilionimis, kuriuos galima tapatinti su legendiniais Pilėnais. Vokiečių istorikas Johanas Foigtas teigia, kad prie Bilionių piliakalnio buvo įsikūrę senieji Pilėnai. Kadangi žygis į Pilėnus vyko žiemos viduryje, tai iš tų 65 km 37 km galima buvo keliauti užšalusia Jūros upe. Aprašyti žygiai į Pilėnus ir į Medvėgalį yra labai panašūs, atrodytų, kad vykta buvo tuo pačiu keliu ir tuo pačiu laiku. Kadangi Bilionių piliakalnis yra pakeliui – tik už 6 km į pietus nuo Medvėgalio, todėl būtent čia galėjo būti minima aplenktoji pilis. Išanalizavę 1329 m. sėkmingo žygio į Medvėgalį aplinkybes, kai po atkaklių mūšių buvo įveikta Medvėgalio pilis, kryžiuočiai, pasinaudoję patirtimi, galėjo nuspręsti užimti netoliese buvusią stambią pilį. Ir dar viena aplinkybė – sudeginus Pilėnus, prasidėjo žygiai į Kaltinėnus. Matyt, Pilėnai buvo nepalanki kliūtis, o Medvėgalis kažin ar buvo atsigavęs po sunaikinimo. Sunku patikėti, kad stambi Bilionių pilis galėjo išlikti kryžiuočių nepaliesta, tuo tarpu kai aplink buvusios pilys buvo pultos po kelis kartus.

Categories

Features

Location